Neįgaliesiems
# #

Ar Europos sveikatos draudimo kortelė garantuoja nemokamą sunkaus ligonio pervežimą iš kitos ES šalies?

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2013-10-03

Europos sveikatos draudimo kortelė garantuoja sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų kitoje ES šalyje išlaidų  apmokėjimą. Jei Lietuvos gyventojas, lankydamasis kitoje ES šalyje gydymo įstaigai pateikė Europos sveikatos draudimo kortelę, jam suteiktų medicinos pagalbos paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmokėjo tos ES šalies sveikatos draudimo įstaiga, o Valstybinė  ligonių kasa kompensuos šias išlaidas gavusi kitos ES šalies sveikatos draudimo įstaigos sąskaitą. Pacientui pačiam gali tekti padengti tik paciento priemokas, jei tokios yra nustatytos kitos ES šalies teisės aktais, nes išlaidos priemokoms apmokėti nekompensuojamos.
Atkreipiame dėmesį, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negarantuoja transportavimo paslaugų išlaidų  kompensavimo, jei dėl medicininių priežasčių apdraustąjį  tenka transportuoti į Lietuvą. 
Jei pacientas turėjo privatų kelionių  draudimą, sąskaitą už transportavimo paslaugas reiktų  pateikti jo privataus sveikatos draudimo bendrovei.