Neįgaliesiems
# #

Ar galima perduoti medicininius duomenis tai valstybei narei, kurioje pacientas bus gydomas?

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2014-10-03

Prieš pradėdamas gydytis kitoje valstybėje narėje, pacientas turi teisę iš savo gyvenamosios šalies gauti medicininių įrašų kopiją, o prieš sugrįždamas į ją – gauti įrašų kopiją iš paslaugų teikėjo, suteikusio sveikatos priežiūros paslaugas kitoje šalyje.