Neįgaliesiems
# #

Ar gyvenamojoje šalyje gautas receptas pripažįstamas kitoje ES valstybėje narėje?

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2014-10-03

Kitoje ES valstybėje narėje išduotas receptas turėtų būti pripažįstamas paciento gyvenamojoje šalyje ir atvirkščiai. Taip užtikrinama, kad kitoje ES šalyje pradėtas gydymas būtų tinkamai tęsiamas pacientui grįžus namo.  Pacientai gali įsigyti receptinių vaistų bet kurioje šalyje, jei joje duotas leidimas jais prekiauti ir jais yra prekiaujama.
Šie principai nėra nauji, tačiau praktiškai pasitaiko receptų pripažinimo sunkumų.  Nors problemos išspręsti pernakt nepavyks, direktyvos nuostatos turėtų iš esmės padėti vaistininkams suprasti kitoje valstybėje narėje išduotus receptus ir juos priimti.