Neįgaliesiems
# #

Ar prašymas gali būti atmestas?

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2014-10-03


Nacionalinės sveikatos institucijos gali atmesti prašymą, jei atitinkamos paslaugos ar jų teikėjas pacientui gali kelti tam tikrų pavojų. Prašymą galima atmesti ir tada, kai sveikatos priežiūros paslaugos gyvenamojoje šalyje gali būti suteiktos per medicininiu požiūriu pagrįstą laiką. Tačiau toks valstybių narių sprendimas turės būti motyvuojamas, įvertinant su kiekvienu atskiru atveju susijusias „medicininiu požiūriu pagrįstas“ aplinkybes.