Neįgaliesiems
# #

Ar už sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje reikia susimokėti pačiam?

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2014-10-03

Taip, paprastai pacientas už jas pats susimoka, o nacionalinės institucijos išlaidas kuo skubiau kompensuoja. Įstatyme taip pat numatyta galimybė valstybėms narėms iš anksto raštu patvirtinti kompensuojamąją sumą.
Valstybės narės taip pat turi galimybę už sveikatos priežiūros paslaugas sumokėti tiesiogiai, o ne kompensuoti pacientams.