Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos


Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme reglamentuota, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS)  įstaigų teikiamų paslaugų kainas nustato Sveikatos apsaugos ministerija. LNSS nepriklausančių įstaigų teikiamų paslaugų kainas nustato jų valdymo organai ar savininkai šių įstaigų įstatuose nustatyta tvarka.

Teritorinės ligonių kasos (TLK) kasmet sudaro sutartis su minėtomis gydymo įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Už paslaugas gydymo įstaigoms mokama Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis bazinėmis kainomis.

Šios gydymo įstaigos turi skelbti išsamų PSDF lėšomis apmokamų (apdraustiesiems nemokamų) sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal sutartis su TLK, sąrašą, šių paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas. Lietuvos apdraustiesiems PSDF lėšomis apmokamos sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos be jokio papildomo mokesčio.

Sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos

Stacionarinių aktyviojo gydymo atvejų kainų pagal giminingų diagnozių grupes
sąrašas

Dienos chirurgijos kainų pagal giminingų diagnozių grupes sąrašas

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

Slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugos

Prevencinės programos

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Dienos stacionaro paslaugos

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus paslaugos

Stebėjimo paslaugos

Stacionarinio ilgalaikio gydymo paslaugos

Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus stacionare

Medicininės reabilitacijos paslaugos

Brangieji tyrimai ir procedūros, teikiami ambulatorinėmis sąlygomis bei taikant
ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

Transplantacijos paslaugos