Neįgaliesiems
# #

Būtinoji medicinos pagalba ES


Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu asmenys, laikinai nuvykę į bet kurią kitą valstybę narę, prireikus turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių teikimo išlaidas kompensuoja valstybinis sveikatos draudimas. Ši tvarka galioja taip pat ir Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine bei Šveicarijoje.

Tam, kad galėtumėte pasinaudoti šia teise, laikinai vykdami turizmo arba kitais tikslais į šias šalis turėtumėte nepamiršti pasiimti draudimą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinantį dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba šią kortelę laikinai pakeičiantį sertifikatą. Kreipdamiesi į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, įstaigos registratūroje arba ligoninės priimamajame pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir ESDK arba ją laikinai pakeičiantį sertifikatą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nei Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), nei teritorinės ligonių kasos (TLK) neapmoka užsienio gydymo įstaigų sąskaitų. ESDL pagrindu kitoje Europos Sąjungos šalyje, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine arba Šveicarijoje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmoka tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal nacionaliniais teisės aktais nustatytą tvarką ir įkainius, o paslaugas gavęs asmuo sumoka paciento priemokas ar mokesčius, jei tokie yra patvirtinti tos šalies teisės aktais.

VLK, gavusi iš paslaugų išlaidas padengusios įstaigos nustatytos formos sąskaitą, kompensuoja šias išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Paciento priemokų, mokesčių ir mokamų paslaugų išlaidos bei kelionės, apgyvendinimo ir transportavimo išlaidos nekompensuojamos.

Sveikatos sistema ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas kiekvienoje šalyje gerokai skiriasi: kai kuriose šalyse valstybinė sveikatos sistema atlygina visas asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, kitose – iš dalies tenka mokėti patiems pacientams ar jų privataus draudimo įstaigai. Užsienyje, kaip ir Lietuvoje, yra įstaigų, nesudariusių sutarčių su ligonių kasa ar kita kompetentinga institucija, tad šiose įstaigose suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas teks apmokėti patiems. Taigi, vykstant į kitas Europos Sąjungos šalis nares, Islandiją, Norvegiją, Lichtenšteiną ar Šveicariją, svarbu pasidomėti tų šalių sveikatos apsaugos sistema.

Daugiau informacijos apie ESDK, jos išdavimo tvarką ir sąlygas, galimybes su Europos sveikatos draudimo kortele gauti būtinąją medicinos pagalbą įvairiose šalyse bei patarimus, ką reikėtų daryti, jei nepasiėmėte kortelės, ją praradote arba savo lėšomis apmokėjote būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas, rasite interneto svetainės wwww.vlk.lt skyriuje „Būtinoji medicinos pagalba Europos Sąjungos šalyse su ESDK“.