Neįgaliesiems
# #

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2016-02-17

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo kitų šalių apdraustiesiems sąlygos 
Socialinės apsaugos sistemas koordinuojantys Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai nustato, kad Europos Sąjungos šalių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos Konfederacijos apdraustieji, svečiuodamiesi bet kurioje iš šių šalių, prireikus turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių išlaidas kompensuoja valstybinis sveikatos draudimas.

Jei esate apdraustas valstybiniu sveikatos draudimu vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių ar Šveicarijos Konfederacijoje ir vykstate į Lietuvą turizmo arba kitais tikslais, nepamirškite atsivežti šalies, kurioje esate apdraustas socialiniu (ir sveikatos) draudimu, kompetentingos įstaigos išduotą Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį ESDK. Prireikus būtinosios medicinos pagalbos, kreipkitės į Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS) priklausančią gydymo įstaigą ir registratūroje arba priimamajame (jei kreipiatės į ligoninę) pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei ESDK arba ją laikinai pakeičiantį sertifikatą. ESDK pagrindu Jums suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmokės teritorinė ligonių kasa Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos teisės aktai suteikia teisę ESDK turėtojui gauti PSDF lėšomis apmokamą būtinąją medicinos pagalbą gydymo įstaigose, priklausančiose LNSS. Ši teisė neapima valstybinei sveikatos sistemai nepriskiriamų gydymo įstaigų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias turite mokėti patys, taip pat paciento priemokų (mokesčių) ir transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos Jums teks vykti namo į šalį, kurioje esate apdraustas.

Būtinoji medicinos pagalba paprastai teikiama dėl ūmaus susirgimo. Būtinosios pagalbos mastą nustato gydantysis gydytojas. Pagalbą teikiantis gydytojas turi atsižvelgti į Jūsų numatomą lankymosi šalyje narėje trukmę, nes, vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Jums turi būti suteikta tokio masto pagalba, kad nereikėtų dėl medicininių priežasčių anksčiau laiko grįžti į šalį, kurioje esate apdraustas sveikatos draudimu.

Paslaugos sergantiesiems lėtinėmis ligomis teikiamos tik išimties atvejais, ligai paūmėjus ar tuomet, kai pacientui būtina nuolatinė priežiūra (pvz., dializės arba deguonies terapijos paslaugos). Jei žinote, kad Jums lankantis Lietuvoje prireiks dializės paslaugų, pasirūpinkite tuo prieš išvykdami. Būtinai išsiaiškinkite, ar Jūsų pasirinkta gydymo įstaiga priima pacientus su ESDK ir kokius dokumentus (medicinos dokumentų išrašus, išverstus į lietuvių kalbą, tyrimų rezultatus ir pan.) privalote turėti kreipdamasis dėl dializės paslaugų.

Jei Jums lankantis Lietuvoje gydytojas skirs ir specialios formos recepte išrašys kompensuojamųjų vaistų, juos atsiimdami vaistininkui pateikite ne tik receptą, bet ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei ESDK. Šiuo atveju vaistinėje Jums teks sumokėti tik paciento priemoką. Informuojame, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, kompensuojamos ne visų vaistų įsigijimo išlaidos – tik tų, kurie yra įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) ir Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą). Taip pat kompensuojamos medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į atskirą Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), įsigijimo išlaidos. Skiriamų pagal A ir B sąrašus vaistų bazinės kainos kompensuojamos 100 proc. visiems vaikams iki 18 metų ir nedarbingais pripažintiems asmenims bei pensininkams, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Kompensuojama ne visa, bet vadinamoji bazinė vaisto kaina. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gali būti kompensuojama 100, 90, 80 ar 50 procentų bazinės vaisto kainos.

Daugiau apie vaistų įsigijimo išlaidų kompensavimą rasite interneto svetainė skyriuje „Kompensuojamieji vaistai“.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuolat vartojamus vaistus rekomenduotina vežtis iš namų, nes Lietuvoje jų įsigijimo išlaidos gali būti nekompensuojamos.

Jei viešėdami Lietuvoje gavote būtinosios medicinos pagalbos paslaugas ir šių paslaugų išlaidas apmokėjote asmeninėmis lėšomis, būtinai išsaugokite čekius ir kitus išlaidų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus bei medicinos dokumentų išrašus. Grįžę į šalį, kurioje esate apdraustas valstybiniu sveikatos draudimu, kreipkitės į savo kompetentingą įstaigą dėl išlaidų kompensavimo ir pateikite pirmiau nurodytus dokumentus.