Neįgaliesiems
# #

Kada reikalingas išankstinis nacionalinės institucijos leidimas?

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2014-10-03

Reikalavimą dėl išankstinio leidimo vykti gydytis į kitą valstybę narę nacionalinės institucijos gali nustatyti trimis atvejais:
1) kai teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, dėl kurių ligonis ligoninėj praleidžia bent vieną naktį,
2) kai teikiamos specializuotos ir brangios sveikatos priežiūros paslaugos,
3) kai yra svarbių, ypatingų priežasčių, susijusių su konkretaus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų kokybe ar sauga.
 
Šiais trimis atvejais pacientams gali prireikti kreiptis į nacionalinę sveikatos instituciją, atsakingą už išlaidų kompensavimą, ir prašyti išankstinio leidimo.  Valstybės narės turi viešai paskelbti, kokioms paslaugoms būtinas toks leidimas, o sąrašas pacientams turi būti pateiktas nacionaliniame informacijos centre.