Neįgaliesiems
# #

Kaip kompensuojamos ES šalyje patirtos būtinosios medicininės pagalbos išlaidos?

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2013-10-03

Norėdami gauti išlaidų kompensaciją turėsite grįžus į Lietuvą kreiptis į teritorinę ligonių kasą, kurios aptarnaujamoje zonoje gyvenate. išlaidų kompensavimo procedūros vykdomos tik gavus originalius išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir raštišką prašymą (prašymo formą jums pateiks teritorinės ligonių kasos darbuotojas).
Kompensacija pervedama ne iš karto, bet tik gavus paslaugas suteikusios šalies sveikatos draudimo įstaigos raštą, kuriuo nurodoma kompensuotina suma.
 
Daugiau apie išlaidų kompensavimą: http://www.vlk.lt/vlk/lt/?page=info&id=99