Neįgaliesiems
# #

Kokiu mastu bus teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos?

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2014-10-03

Paprastai gydytis pageidaujama gyvenamojoje šalyje. Būtent todėl sveikatos priežiūros paslaugų užsienyje paklausa tesudaro maždaug 1 proc. visų viešojo sektoriaus išlaidų sveikatos priežiūrai (kurios šiuo metu sudaro apie 10 mlrd. EUR). Į šį skaičių įtrauktos ir užsienyje suteiktos, tačiau iš anksto neplanuotos sveikatos priežiūros paslaugos (kaip antai skubi medicinos pagalba turistams). Tai reiškia, kad šiuo metu planuojamųpaslaugų (pvz., klubo, kelio ar kataraktos operacijos) į užsienį vyksta mažiau pacientų ir išlaidos joms yra daug mažesnės nei minėtas 1 proc.