Neįgaliesiems
# #

Kompensuojamieji vaistai

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2016-02-17

Kam ir kaip išrašomi kompensuojamieji vaistai ir MPP?

Lietuvoje kompensuojamuosius vaistus ir MPP išrašo šeimos gydytojai arba gydytojai specialistai, dirbantys gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Gydytojai gali išrašyti tik į Lietuvos valstybinį vaistų registrą įrašytų vaistų ar kitų vaistų, teisės aktais leidžiamų vartoti sveikatos priežiūros tikslams.

Kaip ir daugelyje Europos šalių, Lietuvoje kompensuojamos ne visų, o tik įrašytų specialius kompensuojamųjų vaistų sąrašus (A ir B) vaistų įsigijimo išlaidos. Taip pat kompensuojamos MPP, įrašytų į atskirą Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C), įsigijimo išlaidos.

Kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės (toliau – MPP) gali būti skiriami ambulatoriškai gydomiems pacientams. Šie vaistai ir priemonės išrašomi kompensuojamųjų vaistų pasuose. Jeigu kompensuojamasis vaistas ar MPP skiriami kitos Europos Sąjungos valstybės piliečiui arba jei apdraustasis neturi kompensuojamųjų vaistų paso, tačiau šis vaistas ar MPP jam būtini, t. y. neskyrus vaisto ar MPP gali kilti grėsmė jo gyvybei, arba jei dėl privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ sutrikimų (patvirtintų TLK) asmens sveikatos priežiūros įstaigos negali išduoti kompensuojamųjų vaistų pasų, arba jei apdraustasis kompensuojamuosius vaistus ar MPP planuoja įsigyti kitoje Europos Sąjungos valstybėje, išrašomas 3 formos (išimties atvejams) receptas.

Kur galima sužinoti vaistų ir MPP kainas?

Pacientą informuoti apie vaistų ir MPP kainas bei priemokas turi gydytojas arba vaistininkas. Tačiau sužinoti, kiek kainuoja kompensuojamieji ir nekompensuojamieji vaistai, galima vaistų kainų paieško informacinėje sistemoje: „Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainų paieška“.

Šioje informacinėje sistemoje visais atvejais nurodomos didžiausios galimos vaistų kainos vaistinėje.

Daugiau informacijos apie kompensuojamuosius vaistus ir MPP rasite www.vlk.lt interneto svetainės skyriuje „Kompensuojamieji vaistai“.