Neįgaliesiems
# #

Ortopedijos techninės priemonės

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2016-02-17

Ortopedijos techninių priemonių (toliau – OTP) gamybos ir pritaikymo išlaidos yra visiškai ar iš dalies kompensuojamos per ortopedijos įmones, kurios dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis yra pasirašiusios sutartis su Valstybine ligonių kasa.

Apdraustieji gali įsigyti OTP įmonėse, kurios sudariusios sutartis su VLK, dviem būdais:

1. ortopedijos įmonės savo lėšomis pagamina ir pritaiko apdraustiesiems OTP, kurių gamybos ir pritaikymo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pagal šių priemonių bazines kainas;

2. apdraustasis OTP įsigyja savo lėšomis ir pateikia VLK atitinkamus dokumentus dėl kompensacijos už įsigytą OTP gavimo.

OTP bazinės kainos nurodomos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamuose ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašuose. Visos OTP išlaidos iš PSDF biudžeto gali būti kompensuojamos 100, 95, 80 arba 50 procentų.

Daugiau informacijos apie ortopedijos technines priemones rasite www.vlk.lt interneto svetainės skyriuje „Ortopedijos techninės priemonės“.