Neįgaliesiems
# #

Planinės medicinos pagalbos paslaugų teikimo kitų šalių apdraustiesiems sąlygos

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2016-02-17

Europos Sąjungos teisės aktai nustato, kad bet kurios Europos Sąjungos šalies apdraustasis, dėl tam tikrų aplinkybių (atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir ligos eigą) negalintis gauti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų toje šalyje, kurioje jis yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba gyvena, gavęs kompetentingos įstaigos leidimą (E 112 formos pažymą arba ją pakeičiantį dokumentą S2), gali gauti atitinkamas paslaugas kitoje Europos Sąjungos šalyje, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine arba Šveicarijoje.

Tad, jei negalite laiku gauti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų šalyje, kurioje esate apdraustas valstybiniu sveikatos draudimu (vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių arba Šveicarijos Konfederacijoje), ir pageidaujate gydytis Lietuvoje, kreipkitės į savo kompetentingą įstaigą dėl E 112 formos pažymos arba ją pakeičiančio dokumento S2 išdavimo. Taip pat rekomenduojame iš anksto suderinti medicinos paslaugų teikimo laiką ir su atitinkama Lietuvos sveikatos priežiūros įstaiga.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad E 112 formos pažymą arba ją pakeičiantį dokumentą S2 turinčiam asmeniui Europos Sąjungos teisės aktai suteikia teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) gydymo įstaigose. Ši teisė neapima valstybinei sveikatos sistemai nepriskiriamų gydymo įstaigų paslaugų, už kurias turite mokėti patys, taip pat paciento priemokų (mokesčių) ir transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl ligos Jums tektų vykti namo į šalį, kurioje esate apdraustas.

Dėl planinių sveikatos priežiūros paslaugų kreipkitės į LNSS priklausančią gydymo įstaigą ir registratūroje arba priimamajame (jei kreipiatės į ligoninę) pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei E 112 formos pažymą arba ją pakeičiantį dokumentą S2. E 112 formos pažymos pagrindu Jums suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmokės teritorinė ligonių kasa Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Daugiau apie planines sveikatos priežiūros paslaugas teiraukitės šalies, kurioje esate apdraustas draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu, kompetentingoje institucijoje, informacijos ieškokite tos šalies Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionaliniame kontaktiniame centre.