Neįgaliesiems
# #

Planinio gydymo paslaugos ES


Europos Sąjungos teisės aktai nustato, kad bet kurios Europos Sąjungos šalies apdraustasis, dėl tam tikrų aplinkybių (atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir ligos eigą) negalintis gauti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų šalyje, kurioje yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba gyvena, gavęs kompetentingos įstaigos leidimą – E 112 formos pažymą arba ją pakeičiantį dokumentą S2, gali vykti į kitą Europos Sąjungos šalį, taip pat į Islandiją, Norvegiją, Lichtenšteiną ar Šveicariją ir gauti reikiamas paslaugas.

Lietuvoje sprendimą dėl išankstinio leidimo (E 112 formos pažymos arba ją pakeičiančio dokumento S2) suteikimo priima Sveikatos apsaugos ministerijos Komisija sprendimams dėl pacientų konsultacijų, ištyrimo, gydymo užsienyje priimti, o Valstybinė ligonių kasa (VLK), gavusi informaciją apie teigiamą šios komisijos sprendimą, išduoda leidimą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nei VLK, nei teritorinės ligonių kasos (TLK) neapmoka užsienio gydymo įstaigų sąskaitų. Europos sveikatos draudimo kortelės pagrindu kitoje Europos Sąjungos šalyje, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine arba Šveicarijoje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmoka tos šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal nacionaliniais teisės aktais nustatytą tvarką ir įkainius, o paslaugas gavęs asmuo sumoka paciento priemokas ar mokesčius, jei tokie yra patvirtinti tos šalies teisės aktais.

Valstybinė ligonių kasa, gavusi iš paslaugų išlaidas padengusios įstaigos nustatytos formos sąskaitą, kompensuoja šias išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Paciento priemokų, mokesčių ir mokamų paslaugų išlaidos bei kelionės, apgyvendinimo ir transportavimo išlaidos nekompensuojamos.

Taigi, siekdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje, turėtumėte išsiaiškinti, ar šalies, į kurią ketinate vykti konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis, valstybinis (privalomasis) sveikatos draudimas kompensuoja Jums reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, taip pat – ar gydymo įstaiga, kuri teiks šias paslaugas, priklauso tos šalies nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai.

 Daugiau informacijos apie tai galite rasti www.vlk.lt interneto svetainės skyriuje „Išankstinio leidimo (E 112 formos pažymos) išdavimo tvarka“.