Neįgaliesiems
# #

Receptai

Informacija apie elementus, įtrauktinus į receptus, kurie išrašomi kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje parduodamas vaistas, medicinos prietaisas ar medicinos pagalbos priemonė