Neįgaliesiems
# #

Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra

Dalintis Dalintis Siųsti Spausdinti 2016-02-29

Nuo 2013 m. spalio 25 d. Europos Sąjungos šalys narės ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija į savo nacionalinius teisės aktus perkėlė 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL 2011 L 88, p. 45) nuostatas. Įsigaliojus šiems pakeitimams, Europos Sąjungos šalių narių ir Islandijos, Lichtenšteino bei Norvegijos apdraustieji šiose valstybėse gali gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas. Sumokėję už šias paslaugas savo lėšomis, jie turi teisę kreiptis į savo kompetentingą įstaigą dėl šių išlaidų kompensavimo.

Taigi, jei norite atvykti į Lietuvą dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų, pirmiausia pasidomėkite tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarka toje šalyje, kurioje esate apdraustas, išsiaiškinkite, ar reikalingas išankstinis leidimas Jūsų pasirinktoms paslaugoms gauti. Tokią informaciją Jums suteiks šalies, kurioje esate apdraustas socialiniu (ir sveikatos) draudimu, Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionaliniame kontaktiniame centre. Jame Jūs galėsite sužinoti savo teises, susijusias su tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugomis, gauti informaciją apie šių paslaugų teikėjus bei informaciją apie skundų teikimo tvarką ir pacientų teisių gynimo mechanizmus.

Jūsų išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensavimo terminus bei kompensuotinos sumos dydį nustatys šalies, kurioje esate apdraustas socialiniu (ir sveikatos ) draudimu, kompetentinga įstaiga, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais.

Daugiau informacijos rasite ir interneto svetainės www.vlk.lt  skyriuje „Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra“.